Kaip Apskaičiuoti Finansinius Rodiklius

Turinys:

Kaip Apskaičiuoti Finansinius Rodiklius
Kaip Apskaičiuoti Finansinius Rodiklius

Video: Kaip Apskaičiuoti Finansinius Rodiklius

Video: Kaip Apskaičiuoti Finansinius Rodiklius
Video: Kaip pasiekti Finansinės laisvės? Finansinė nepriklausomybė - paprasta formulė 2023, Birželis
Anonim

Duomenys, apibūdinantys įvairius įmonės veiklos aspektus, susijusius su švietimu, taip pat visų jos piniginių lėšų ir santaupų panaudojimas, yra finansiniai rodikliai. Tuo pačiu metu pagrindinius ir dažniausiai naudojamus finansinius rodiklius galima suskirstyti į penkias grupes, atspindinčias skirtingus įmonės finansinės būklės aspektus: likvidumas, pelningumas, verslo veikla, stabilumas (kapitalo struktūros rodikliai) ir investavimo kriterijai.

Kaip apskaičiuoti finansinius rodiklius
Kaip apskaičiuoti finansinius rodiklius

Nurodymai

1 žingsnis

Likvidumo rodikliai apibūdina įmonės galimybes patenkinti trumpalaikių skolinių įsipareigojimų vartotojų reikalavimus. Savo ruožtu absoliutus likvidumo koeficientas lemia, kokia trumpalaikių skolinių įsipareigojimų dalis gali būti padengta grynaisiais indėlių ir rinkos vertybinių popierių pavidalu. Šį santykį galima apskaičiuoti naudojant grynųjų pinigų ir trumpalaikių finansinių investicijų sumos ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį.

2 žingsnis

Greito likvidumo koeficientas apskaičiuojamas kaip likvidesnės trumpalaikio turto dalies (trumpalaikės finansinės investicijos, gautinos sumos, pinigai) ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. Rekomenduojama, kad šio rodiklio reikšmė būtų didesnė nei 1.

3 žingsnis

Einamojo likvidumo koeficiento vertė nustatoma kaip trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykio santykis. Tai parodo, ar įmonė turi pakankamai lėšų, kurias galima panaudoti trumpalaikiams įsipareigojimams apmokėti.

4 žingsnis

Grynasis apyvartinis kapitalas išreiškiamas piniginiais vienetais kaip skirtumas tarp bendrovės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų. Šis rodiklis reikalingas įmonės finansiniam stabilumui palaikyti, nes apyvartinio kapitalo perteklius viršijant trumpalaikių įsipareigojimų vertę reiškia, kad įmonė galės ne tik sumokėti visus savo trumpalaikius įsipareigojimus, bet ir rezervai savo veiklai plėsti.

5 žingsnis

Kapitalo struktūros rodikliai arba finansinio patikimumo rodikliai atspindi nuosavybės ir skolos santykį bendrovės finansavimo šaltiniuose. Jie apibūdina įmonės finansinio nepriklausomumo nuo kreditorių laipsnį. Šiuo atveju kapitalo struktūrai įvertinti naudojamos šios vertės:

- Finansinio nepriklausomumo rodiklis, apibūdinantis įmonės priklausomybę nuo išorinių paskolų. Jis apskaičiuojamas kaip nuosavo kapitalo ir viso turto santykis.

- Palūkanų padengimo koeficientas - apibūdina pačių kreditorių apsaugos nuo nemokamų palūkanų už suteiktą paskolą laipsnį ir parodo: kiek kartų per ataskaitinį laikotarpį įmonė uždirbo lėšų paskolų palūkanoms mokėti. Šį rodiklį galima apskaičiuoti pagal pelno prieš mokesčius ir paskolos palūkanų santykį.

6 žingsnis

Pelningumo rodikliai lemia verslo pelningumą. Pardavimų grąžos santykis rodo grynojo pelno dalį visų įmonės pardavimų apimtyje. Jį galima apskaičiuoti kaip grynojo pelno ir grynųjų pardavimų santykį, padaugintą iš 100%.

7 žingsnis

Nuosavo kapitalo grąžos koeficientas lemia įmonės savininkų investuoto kapitalo naudojimo efektyvumą. Jis apskaičiuojamas pagal šią formulę: grynosios pajamos turi būti padalytos iš nuosavo kapitalo ir padaugintos iš 100%.

Populiarus pagal temą